NAJWIĘKSZA BAZA PYTAŃ

wśród programów dostępnych na rynku

Sprawdź

podpowiedzi ułatwiające naukę w formie

RYSUNKÓW, TABEL, TEKSTU

Sprawdź

NAJWIĘKSZA
POWTARZALNOŚĆ
pytań na egzaminie
(do 95%)

Sprawdź

Zawsze
AKTUALNE, JEDNOLITE AKTY PRAWNE

Sprawdź

EGZAMIN NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE - czerwiec 2021

kurs on-line z uprawnień budowlanych

Na naszym portalu znajdziecie Państwo wszystkie materiały które pozwolą przygotować się do EGZAMINU NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE w specjalności ARCHITEKTONICZNEJ.

Posiadamy w swojej ofercie programy:

  • Uprawnienia Budowlane,
  • Jednolite Akty Prawne.

Program UPRAWNIENIA BUDOWLANE przeznaczony jest do nauki na egzamin pisemny. Stanowi również świetną podstawę do przygotowania kandydatów do egzaminu ustnego. Egzamin pisemny prowadzony jest w formie testu jednokrotnego wyboru (A, B, C). Program zawiera bazę pytań, które kandydat znajdzie na swojej karcie egzaminacyjnej. Posiadamy największą bazę pytań wśród programów dostępnych na rynku. Na egzaminie na uprawnienia budowlane pojawia się około 95% pytań, które znajdziecie Państwo w naszym programie. Dużym atutem są podpowiedzi w formie obrazkowej, które umożliwiają łatwe zapamiętywanie poprawnych odpowiedzi. Dodatkowo użytkownicy mogą podzielić swoją pracę, zgodnie z trzema trybami, na naukę, egzamin oraz statystyki. Tryb nauka przygotowany jest w celu ułatwienia przyswojenia wiedzy. Tryb egzamin przeniesie kandydatów na prawdziwy egzamin do uprawnień budowlanych i sprawdzi ich wiedzę, gdyż ilość pytań oraz próg zdawalności dostosowane są do rzeczywistego egzaminu. W trybie statystyki użytkownik może sprawdzić jakie postępy w nauce poczynił.

Każdy z kandydatów przystępujący do egzaminu na uprawnienia budowlane znajdzie tu wygodny dostęp do programu Uprawnienia Budowlane:

  • na komputer – jest to wersja stacjonarna programu przeznaczona do zainstalowania na komputerze,
  • on-line – umożliwia korzystanie z programu zarówno z telefonu/tabletu jak i komputera. Przeznaczona jest na każdy system operacyjny, w tym Windows/ iOS/ Android/ Mac,
  • android – wersja do zainstalowania na urządzeniu z systemem android.

Dodatkowo oferujemy Państwu możliwość skorzystania z naszych AKTÓW PRAWNYCH, które są w całości (jako jedyne na rynku) tekstami jednolitymi. Podział na specjalności sprawia, że kandydat nie musi już szukać przepisów, które odnoszą się do jego rodzaju uprawnień. Tu również możesz wybrać jaki dostęp do programu Cię interesuje:

  • on-line – możesz przeglądać swoje akty z każdego urządzenia z dostępem do internetu,
  • na komputer – zainstaluj program z aktami na komputerze i korzystaj bez konieczności dostępu do internetu.

Nasze pytania oraz akty prawne są na bieżąco aktualizowane, dzięki czemu nasz serwis jest wiarygodnym źródłem informacji.

Poza uprawnieniami budowlanymi w specjalności architektonicznej znajdziesz tu również dostęp do pozostałych specjalności, w tym konstrukcyjno-budowlane, sanitarnej, elektrycznej, telekomunikacyjnej, drogowej, mostowej, wyburzeniowej i kolejowej. Tysiące zadowolonych użytkowników potwierdza jakość naszych usług.