Egzamin ustny

Tryb NAUKI EGZAMIN USTNY,
znajdziesz w programie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE NA KOMPUTER


Program zaktualizowany jest już o pytania
przygotowane na SESJĘ WIOSNA 2019 !!!


 •   największa BAZA PYTAŃ przygotowujących do EGZAMINU USTNEGO

 •    pytania wraz z opracowanymi ODPOWIEDZIAMI

 •   podział na SPECJALNOŚCI

 •   pytania zebrane z sesji egzaminacyjnychWiosna 2015, Jesień 2015, Wiosna 2016, Jesień 2016, Wiosna 2017, Jesień 2017, Wiosna 2018, Jesień 2018

 •    pytania zebrane ze wszystkich IZB z całej Polski pytania

 •   stan prawny aktualny na egzamin Wiosna 2019

 •   podział na SPECJALNOŚCI

 •   możliwość wykonania DARMOWYCH AKTUALIZACJI w czasie trwania licencji w nieograniczonej ilości

 •   największa powtarzalność na EGZAMINIE USTNYM

Egzamin ustny:

Tryb EGZAMIN USTNY znajduje się w programie Uprawnienia Budowlane w wersji Na Komputer. Aktywacja trybu Egzamin Ustny w programie Uprawnienia Budowlane jest dodatkowo płatna (100zł). W programie zawartych jest kilka tysięcy pytań zebranych ze wszystkich Izb, które pojawiają sie na egzaminie ustnym.

 • Do egzaminu ustnego mogą podejść tylko osoby które uzyskały pozytywny wynik z pisemnej części egzaminu.
 • Egzamin ustny polega na udzieleniu odpowiedzi przed komisją egzaminacyjną na wylosowane uprzednio pytania.
 • Pytania z obowiązującego zakresu przepisów regulujących proces budowlany oraz ich liczba różnią się w zależności od specjalności i rodzaju uprawnień.
 • Odpowiedzi kandydata są punktowane w skali 0-5 za każde pytanie.
 • Więcej informacji na ten temat znajdziesz na naszej stronie: www.uprawnienia-architektoniczne.com/egzamin/szczegolowy-program