dostęp na komputer
komputer
 
Windows
 
 — 
 
12 miesięcy
jedna licencja
jedno urządzenie
WYBIERZ
dostęp online
komputer / tablet / telefon
Windows / Mac / Linux / iOS / Android
wymagany dostęp do internetu
6 miesięcy
jedna licencja
wiele urządzeń
WYBIERZ

 •   program do nauki na egzamin UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2024

 •   JEDYNY taki program na rynku

 •   tylko JEDNOLITE AKTY PRAWNE

 •   zawsze AKTUALNE rozporządzenia i ustawy

 •   stan prawny aktualny na egzamin czerwiec 2024

 •   podział na SPECJALNOŚCI

 •   możliwość wykonania DARMOWEJ AKTUALIZACJI w czasie trwania licencji w nieograniczonej ilości

 •   wersja DEMONSTRACYJNA

 •   po aktywacji programu użytkownik otrzyma wzór wypełnionej KSIĄŻKI PRAKTYK (praktyka przed 24.09.2014r.) oraz wzory DOKUMENTÓW potrzebnych do udokumentowania praktyki (z możliwością ich edycji)

Aktualne, jednolite akty prawne
AKTUALNE !

Nie ma nic gorszego niż uczenie się z nieaktualnych przepisów.

Treść aktów prawnych zmienia się tak często, że samodzielne monitorowanie zmian staje się niemożliwe.

Nie trać czasu na szukanie zmian, my zrobimy to za Ciebie.

Ujednolicone akty prawne
UJEDNOLICONE !

Czy wiesz że:

 • akt ogłoszony - akt prawny w oryginalnej, pierwotnej wersji,
 • akt zmieniający - akt zawierający jedynie zmiany do aktu ogłoszonego,
 • ujednolicony akt prawny - akt zawierający wszystkie zmiany po nowelizacjach, najbardziej AKTUALNY

Podział na specjalności - jednolite akty prawne.jpg
PODZIAŁ NA SPECJALNOŚCI !

Każda ze specjalności wymaga znajomości innego zestawu aktów prawnych.

Nie trać czasu na ich szukanie.

W naszym programie znajdziesz zestaw przepisów odpowiedni dla Twojej specjalności.Program JEDNOLITE AKTY PRAWNE zawiera bazę przepisów i rozporządzeń których znajomość wymagana jest na egzaminie na uprawnienia budowlane. Zestaw przepisów przygotowany został przez Polską Izbę Architektów. Program ma na celu zapoznanie kandydatów przystępujących do egzaminu na uprawnienia budowlane z obowiązującymi przepisami. Znajomość przedstawionych przepisów jest konieczna do prawidłowej pracy architekta i pełnienia samodzielnych funkcji technicznych.

Ilość przepisów jest bardzo duża. Dostęp do rozporządzeń i ustaw jest co prawda darmowy, jednak ich zebranie zajmuje dużo czasu. Zmiany do przepisów są wprowadzane często, co również może przysporzyć kłopotu z ich prawidłowym zebraniem. Dodatkowo zmiany te publikowane są jako odrębny dokument. Nasz serwis, jako jedyny na rynku, oferuje tylko jednolite akty prawne, co znaczy że wszystkie zmiany po nowelizacji są wprowadzane bezpośrednio do danego dokumentu.

Nasze akty prawne są aktualizowane wraz ze zmieniającymi się przepisami, dzięki czemu nie musisz już zastanawiać się czy uczysz się z aktualnych przepisów. Ustawy oraz rozporządzenia pomogą Ci dobrze przygotować się do egzaminu nie tylko pisemnego, ale również ustnego. Pytania z tego zakresu znajdziesz na swojej karcie egzaminu pisemnego. Warto uzupełnić swoją wiedzę z programu z testami Uprawnienia Budowlane o znajomość przepisów. Programy do nauki na uprawnienia budowlane znacznie skrócą proces przyswojenia wiedzy i sprawią że zdanie egzaminu będzie tylko formalnością.

Dostęp do Jednolitych Aktów Prawnych oferujemy w dwóch wariantach:

 • na komputer,
 • on-line.

Program w wersji on-line umożliwia korzystanie z niego na kilku urządzeniach. Przeznaczony jest więc głównie dla osób, które chciałyby korzystać z niego zarówno w pracy jak i w domu. Wylogowując się z jednego urządzenia (np. komputera) możesz zalogować się na innym (np. na telefonie). Wymagany jest tu dostęp do Internetu. Program Jednolite Akty Prawne na komputer przeznaczony jest na jedno stanowisko komputerowe. Podłączenie do internetu nie jest konieczne (wyłącznie w chwili instalacji i aktywacji programu).

W programie, poza specjalnością architektoniczną, masz również dostęp do aktów prawnych dla specjalności:

 • architektoniczna,
 • konstrukcyjno-budowlane,
 • elektryczna,
 • sanitarna,
 • telekomunikacyjna,
 • drogowa,
 • mostowa,
 • kolejowa,
 • hydrotechniczna,
 • wyburzeniowa.

Wymienione specjalności podzielone są na uprawnienia w zakresie projektowania i wykonawstwa:

 • w ograniczonym zakresie,
 • bez ograniczeń.

Wymagania w zakresie aktów prawnych różnią się pomiędzy specjalnościami. Innych aktów należy nauczyć się dla specjalności architektonicznej, innych dla sanitarnej, a jeszcze innych dla branży elektrycznej. Nasz program umożliwia Ci wybór danej branży i naukę tylko w zakresie jaki będzie Cię obowiązywał na egzaminie.

Użytkwonicy naszych programów mogą skorzystać ze specjalnych cen promocyjnych, które obejmują pakiety programów. Kupując programy w zestawie możesz cieszyć się niską ceną wysokiej jakości programów Jednlite Akty Prawne oraz Uprawnienia Budowlane w dostępie jaki Ci będzie odpowiadał (on-line, android lub na komputer).